THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Máy dằn tạo mẫu vữa xi măng

Máy dằn tạo mẫu vữa xi măng

Model E130 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng tạo mẫu thí nghiệm nén và uốn của xi măng. Biên độ rung 15 mm. Tần số rung (xóc nhảy) 60 lần/phút. Khoảng cách giữa bàn mẫu và trục tay 800 mm. Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E130 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng tạo mẫu thí nghiệm nén và uốn của xi măng. Biên độ rung 15 mm. Tần số rung (xóc nhảy) 60 lần/phút. Khoảng cách giữa bàn mẫu và trục tay 800 mm. Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Sản phẩm khác