THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG

Máy đo độ chống thấm của bê tông

Máy đo độ chống thấm của bê tông

Model C430 - Đáp ứng TCVN 3116:93;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định độ thấm nước của bê tông. Áp suất cao nhất 1500 kpa. Số mẫu thử 1…6. Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C430 - Đáp ứng TCVN 3116:93;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định độ thấm nước của bê tông. Áp suất cao nhất 1500 kpa. Số mẫu thử 1…6. Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Sản phẩm khác