THÍ NGHIỆM KIM LOẠI VÀ MỐI HÀN

Máy kéo, nén, uốn vạn năng

Máy kéo, nén, uốn vạn năng

Model H3 - Đáp ứng TCVN 197:02; 198:85 ; 6287: 97; 5401: 91; 5402: 91; 5403: 91; 1824: 93; 1825: 93; 1916:95; TCXD 224:98; ASTM A370; Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Máy thiết kế để thí nghiệm nén, kéo, giãn dài, uốn cong cho các mẫu dây và thanh. Máy dùng đầu dò điện tử để đo lực. Máy có chức năng giữ giá trị đỉnh, bảo vệ quá tải, có phần mềm sử lý kết quả bằng máy vi tính, khả năng chịu tải 1500 KN. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model H3 - Đáp ứng TCVN 197:02; 198:85 ; 6287: 97; 5401: 91; 5402: 91; 5403: 91; 1824: 93; 1825: 93; 1916:95; TCXD 224:98; ASTM A370; Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Máy thiết kế để thí nghiệm nén, kéo, giãn dài, uốn cong cho các mẫu dây và thanh. Máy dùng đầu dò điện tử để đo lực. Máy có chức năng giữ giá trị đỉnh, bảo vệ quá tải, có phần mềm sử lý kết quả bằng máy vi tính, khả năng chịu tải 1500 KN. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác