THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG

Máy nén bê tông 2000 KN

Máy nén bê tông 2000 KN

Model C8/1 - Đáp ứng TCVN 3118:93; ASTM C39; AASHTO T22; T71
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Máy này dùng để thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông, gạch, đá và các vật liệu xây dựng khác. Điện tử hiện thị số, khoảng cách hai tấm nén 420 mm, kích thước tấm nén 320 x 320 mm; hành trình Piston 50 mm, Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C8/1 - Đáp ứng TCVN 3118:93; ASTM C39; AASHTO T22; T71
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Máy này dùng để thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông, gạch, đá và các vật liệu xây dựng khác. Điện tử hiện thị số, khoảng cách hai tấm nén 420 mm, kích thước tấm nén 320 x 320 mm; hành trình Piston 50 mm, Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Sản phẩm khác