THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Máy sàng rung

Máy sàng rung

Model A58/1 - Đáp ứng TCVN 7572:06;
Dùng sàng cát, đá và các vật liệu xây dựng khác, kích thước sàng F200. Tốc độ quay 226 v/ph. Đường kính lắc 12,5 mm. Chuyển động đứng 10 mm. Tốc độ chuyển động đứng 148 v/ph. Hiệu suất sàng > 95%. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model A58/1 - Đáp ứng TCVN 7572:06;
Dùng sàng cát, đá và các vật liệu xây dựng khác, kích thước sàng F200. Tốc độ quay 226 v/ph. Đường kính lắc 12,5 mm. Chuyển động đứng 10 mm. Tốc độ chuyển động đứng 148 v/ph. Hiệu suất sàng > 95%. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác