THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG

Máy thử thấm của vật liệu rời

Máy thử thấm của vật liệu rời

Model S246 - Đáp ứng ASTM D2434;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định hệ số thấm của các loại vật liệu rời dạng hạt.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model S246 - Đáp ứng ASTM D2434;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định hệ số thấm của các loại vật liệu rời dạng hạt.
Sản phẩm khác