THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG

Nhớt kế VEBE

Nhớt kế VEBE

Model C183 - Đáp ứng TCVN 3107:93;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định tính ổn định của hỗn hợp bê tông (5…30 giây) với kích thước đá nhỏ hơn 40 mm. Biên độ (với bình đựng rỗng) 0,5 mm. Tần số rung 50 Hz. Quả cân 2750 g. Kích thước côn (miệng x đáy x cao) F100 x F200 F300. Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model C183 - Đáp ứng TCVN 3107:93;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định tính ổn định của hỗn hợp bê tông (5…30 giây) với kích thước đá nhỏ hơn 40 mm. Biên độ (với bình đựng rỗng) 0,5 mm. Tần số rung 50 Hz. Quả cân 2750 g. Kích thước côn (miệng x đáy x cao) F100 x F200 F300. Nguồn điện 220V, 50 Hz.
Sản phẩm khác