THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Sàng kích thước lỗ 0.09 mm

Sàng kích thước lỗ 0.09 mm

Model A52/… - Đáp ứng TCVN 4030:85;
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng để xác định độ mịn của xi măng. Khung làm bằng thép mạ Niken. Lỗ tạo bởi lưới đan, lỗ vuông, đường kính sàng 200 mm.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model A52/… - Đáp ứng TCVN 4030:85;
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng để xác định độ mịn của xi măng. Khung làm bằng thép mạ Niken. Lỗ tạo bởi lưới đan, lỗ vuông, đường kính sàng 200 mm.
Sản phẩm khác