THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA

Tấm đế khuôn tạo mẫu Marshall

Tấm đế khuôn tạo mẫu Marshall

Model B30/2 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; ASTM D1559; AASHTO T245;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B30/2 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; ASTM D1559; AASHTO T245;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Sản phẩm khác