THÍ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG

Tủ dưỡng hộ nhiệt ẩm

Tủ dưỡng hộ nhiệt ẩm

Model E139 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348, AASHTO T106
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng dưỡng hộ mẫu xi măng, bê tông. Tự động điều khiển nhiệt độ 0…20oC, điều chỉnh được. Độ chính xác nhiệt độ ±1 oC tại 20oC. Điều khiển độ ẩm tự động ≥ 90 %. Nguồn điện 220V, 50 Hz. 
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model E139 - Đáp ứng TCVN 6016:95; ASTM C348, AASHTO T106
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng dưỡng hộ mẫu xi măng, bê tông. Tự động điều khiển nhiệt độ 0…20oC, điều chỉnh được. Độ chính xác nhiệt độ ±1 oC tại 20oC. Điều khiển độ ẩm tự động ≥ 90 %. Nguồn điện 220V, 50 Hz. 
Sản phẩm khác