THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Bình tỷ trọng của nhựa

Bình tỷ trọng của nhựa

Model … - Đáp ứng 22 TCN 279:01; AASHTO T208;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định tỷ trọng của nhựa đường.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model … - Đáp ứng 22 TCN 279:01; AASHTO T208;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định tỷ trọng của nhựa đường.
Sản phẩm khác