THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Bình hút chân không

Bình hút chân không

Model B67 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D2041;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng chứa mẫu hút chân không xác định tỷ trọng của hỗn hợp bê tông nhựa.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B67 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D2041;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng chứa mẫu hút chân không xác định tỷ trọng của hỗn hợp bê tông nhựa.
Sản phẩm khác