THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Máy kéo dài nhựa đường

Máy kéo dài nhựa đường

Model B54 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D113; AASHTO T51
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định khả năng kéo dài của nhựa đường, nghĩa là đo độ kéo dài được của mẫu nhựa hình số « 8 ». Máy gồm bộ phận kéo mẫu vận hành bằng động cơ chạy dọc theo đường dẫn. Máy làm việc với tốc độ 50 mm/phút. Máy có thể thử cùng lúc 3 mẫu. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B54 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D113; AASHTO T51
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định khả năng kéo dài của nhựa đường, nghĩa là đo độ kéo dài được của mẫu nhựa hình số « 8 ». Máy gồm bộ phận kéo mẫu vận hành bằng động cơ chạy dọc theo đường dẫn. Máy làm việc với tốc độ 50 mm/phút. Máy có thể thử cùng lúc 3 mẫu. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác