THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Tủ sấy đo độ tổn thất nhựa

Tủ sấy đo độ tổn thất nhựa

Model B64 ; 65 ; 66 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D6; D1754; D2872 AASHTO T47; T179; 240
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Để xác định khối lượng mất nhựa đường dưới ảnh hưởng của nhiệt + không khí trên vật liệu nhựa đường. Nhiệt độ được điều khiển bằng điện tử, chỉ thị số, thanh đo 50…300 oC. Chính xác ± 1 oC. Tốc độ quay 5…6 v/ph. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B64 ; 65 ; 66 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D6; D1754; D2872 AASHTO T47; T179; 240
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Để xác định khối lượng mất nhựa đường dưới ảnh hưởng của nhiệt + không khí trên vật liệu nhựa đường. Nhiệt độ được điều khiển bằng điện tử, chỉ thị số, thanh đo 50…300 oC. Chính xác ± 1 oC. Tốc độ quay 5…6 v/ph. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác