THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Bộ thử độ bắt lửa của nhựa gia nhiệt bằng Gas

Bộ thử độ bắt lửa của nhựa gia nhiệt bằng Gas

Model B85 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D92;  AASHTO T48;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để đo nhiệt độ bắt lửa và chớp cháy của nhựa. Bộ bao gồm cốc mẫu, nhiệt kế 0…400 oC, vạch chia 2 oC. Hệ thống gia nhiệt bằng Gas, đánh lửa tự động. 
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B85 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D92;  AASHTO T48;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để đo nhiệt độ bắt lửa và chớp cháy của nhựa. Bộ bao gồm cốc mẫu, nhiệt kế 0…400 oC, vạch chia 2 oC. Hệ thống gia nhiệt bằng Gas, đánh lửa tự động. 
Sản phẩm khác