THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Bộ thử hóa mềm của nhựa gia nhiệt  bằng Gas

Bộ thử hóa mềm của nhựa gia nhiệt bằng Gas

Model B58 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D36;  AASHTO T53;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định điểm hóa mềm của nhựa. Bộ gồm 2 bi 3,5 g đường kính F9,53 mm, 2 vòng, gá giữ, cốc thủy tinh 800…1000 ml và nhiệt kế 30…180 oC vạch chia 0,5 oC.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B58 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D36;  AASHTO T53;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định điểm hóa mềm của nhựa. Bộ gồm 2 bi 3,5 g đường kính F9,53 mm, 2 vòng, gá giữ, cốc thủy tinh 800…1000 ml và nhiệt kế 30…180 oC vạch chia 0,5 oC.
Sản phẩm khác