THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Giá treo mẫu

Giá treo mẫu

Model …. - Đáp ứng 22 TCN 279:01;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định độ dính bám của nhựa với đá.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model …. - Đáp ứng 22 TCN 279:01;
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng xác định độ dính bám của nhựa với đá.
Sản phẩm khác