THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Bộ trưng cất nhũ tương nhựa đường

Bộ trưng cất nhũ tương nhựa đường

Model B63/1 - Đáp ứng 22 TCN 63:84; ASTM D244; AASHTO T59
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định hàm lượng nước trong nhũ tương nhựa đường. Bộ gồm thiết bị gia nhiệt bằng điện, bình chứa mẫu tiêu chuẩn, ống ngưng lạnh, đầu thu, ống đong tiêu chuẩn, hệ thống giá đỡ. Nguồnđiện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B63/1 - Đáp ứng 22 TCN 63:84; ASTM D244; AASHTO T59
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định hàm lượng nước trong nhũ tương nhựa đường. Bộ gồm thiết bị gia nhiệt bằng điện, bình chứa mẫu tiêu chuẩn, ống ngưng lạnh, đầu thu, ống đong tiêu chuẩn, hệ thống giá đỡ. Nguồnđiện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác