THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Bộ trưng cất nhựa đường lỏng gia nhiệt bằng Gas

Bộ trưng cất nhựa đường lỏng gia nhiệt bằng Gas

Model B68/1 - Đáp ứng 22 TCN 63:84; ASTM D402; AASHTO T78
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định hàm lượng dung môi trong nhựa lỏng. Bộ gồm thiết bị gia nhiệt bằng điện, bình chứa mẫu tiêu chuẩn, ống ngưng lạnh, đầu thu, ống đong tiêu chuẩn, hệ thống giá đỡ. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B68/1 - Đáp ứng 22 TCN 63:84; ASTM D402; AASHTO T78
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định hàm lượng dung môi trong nhựa lỏng. Bộ gồm thiết bị gia nhiệt bằng điện, bình chứa mẫu tiêu chuẩn, ống ngưng lạnh, đầu thu, ống đong tiêu chuẩn, hệ thống giá đỡ. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác