THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Khuôn mẫu hình số 8

Khuôn mẫu hình số 8

Model B54/2 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D113; AASHTO T51
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng đúc mẫu hình số 8 cho thí nghiệm kéo dài của nhựa
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B54/2 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D113; AASHTO T51
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng đúc mẫu hình số 8 cho thí nghiệm kéo dài của nhựa
Sản phẩm khác