THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC

Máy kéo dài nhựa đường tự động ổn nhiệt

Máy kéo dài nhựa đường tự động ổn nhiệt

Model B54/3 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D113; AASHTO T51
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định khả năng kéo dài của nhựa đường, nghĩa là đo độ kéo dài được của mẫu nhựa hình số « 8 ». Máy gồm bộ phận kéo mẫu vận hành bằng động cơ chạy dọc theo đường dẫn. Bộ điều nhiệt có bộ điều khiển nhiệt tự động. Máy làm việc với tốc độ 50 mm/phút. Máy có thể thử cùng lúc 3 mẫu. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Hotline: Hotline: 091.203.1175 - 091.762.0675
Model B54/3 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; ASTM D113; AASHTO T51
Hãng sản xuất: Sieu Viet., JSC
Dùng để xác định khả năng kéo dài của nhựa đường, nghĩa là đo độ kéo dài được của mẫu nhựa hình số « 8 ». Máy gồm bộ phận kéo mẫu vận hành bằng động cơ chạy dọc theo đường dẫn. Bộ điều nhiệt có bộ điều khiển nhiệt tự động. Máy làm việc với tốc độ 50 mm/phút. Máy có thể thử cùng lúc 3 mẫu. Nguồn điện 220V, 50Hz.
Sản phẩm khác